4. Projekt Singltrek

17/01/2014
Zasedání konané dne 20. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/4/2013
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Projekt Singltrek

Jako host vystoupil Jan Vyskočil, který představil projekt. Finanční náklady neuvedl. Sportovní komise vzala přednesenou informaci na vědomí.
Komise sportu

Doporučuje RMČ:

  1. Projekt Singltrek

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě