4. Projekt Singltrek

Zasedání konané dne 20. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/4/2013
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Projekt Singltrek

Jako host vystoupil Jan Vyskočil, který představil projekt. Finanční náklady neuvedl. Sportovní komise vzala přednesenou informaci na vědomí.
Komise sportu

Doporučuje RMČ:

  1. Projekt Singltrek

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy