3. Vyhlášení grantů na rok 2013

Zasedání konané dne 20. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/3/2013
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Vyhlášení grantů na rok 2013

Komise sportu

Doporučuje RMČ:

  1. Vyhlášení grantů 2013 na podporu sportovních činností

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy