2. Zápis z 1. zasedání Komise sportu ze dne 23.1.2013

Zasedání konané dne 20. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/2/2013
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Zápis z 1. zasedání Komise sportu ze dne 23.1.2013

Komise sportu

Schvaluje:

  1. zápis z 1. zasedání Komise sportu ze dne 23.1.2013

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy