1. Program 2.zasedání Komise sportu

Zasedání konané dne 20. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/1/2013
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Program 2.zasedání Komise sportu

Komise sportu

Schvaluje:

  1. program 2.zasedání Komise sportu

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy