4. Projednání žádosti o spolupořadatelství a spolufinancování Odznaku všestrannosti Olympijských vítězů.

Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 1/4/2013
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Projednání žádosti o spolupořadatelství a spolufinancování Odznaku všestrannosti Olympijských vítězů.

Komise sportu

Projednal:

  1. žádost o spolupořadatelství a spolufinancování Odznaku všestrannosti Olympijskcýh vítězů.

Usnesení bylo schváleno 3/0/0 hlasy