3. Návrh na vytvoření pracovní skupiny – cyklodoprava na MČ Praha 5.

Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 1/3/2013
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Návrh na vytvoření pracovní skupiny – cyklodoprava na MČ Praha 5.

Komise sportu

Navrhuje:

  1. vytvoření pracovní skupiny – cyklodoprava na MČ Praha 5.

Usnesení bylo schváleno 3/0/0 hlasy