2. Zápis z 1. zasedání Komise sportu ze dne 17.12.2012.

Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 1/2/2013
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Zápis z 1. zasedání Komise sportu ze dne 17.12.2012.

Komise sportu

Schvaluje:

  1. zápis z 1. zasedání Komise sportu ze dne 17.12.2012.

Usnesení bylo schváleno 3/0/0 hlasy