1. Program 1. zasedání Komise sportu.

Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 1/1/2013
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Program 1. zasedání Komise sportu.

Komise sportu

Schvaluje:

  1. program 1. zasedání Komise sportu.

Usnesení bylo schváleno 3/0/0 hlasy