7. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

23/04/2018
Zasedání konané dne 5. 4. 2018 jako řádné
číslo usnesení 6/7/2018
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

Předkládám k projednání žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Komise bytová

Doporučuje / nedoporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o námu bytu 2+1 standardní kvality na adrese …   k.ú.Motol, s  … ,bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30.6.2020 s platností od data podpisu a s účinností od 1.7.2018 za nájemné ve výši 120,68 Kč/m2/měs.

  2. RMČ schválit uzavření smlouvy o nájmu bytu 1+1 standardní kvality na adrese … , k.ú.Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30.11.2018 s platností od data podpisu a s účinností od 1.12.2017 za nájemné ve výši 120,68 Kč/m2/měs.

  3. RMČ schválit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu bytu 3+1 standardní kvality na adrese  …   , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.5.2021 s platností od data podpisu a s účinností od 1.6.2018 za nájemné ve výši 120,68 Kč/m2/měs.

  4. RMČ schválit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu bytu 2+1 standardní kvality na adrese …   , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.5.2021 s platností od data podpisu a s účinností od 1.6.2018 za nájemné ve výši 120,68 Kč/m2/měs.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě