6. Žádost o zřízení společného nájmu k bytu

Zasedání konané dne 5. 4. 2018 jako řádné
číslo usnesení 6/6/2018
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádost o zřízení společného nájmu k bytu

Předkládám k projednání žádost o zřízení společného nájmu k bytu
Komise bytová

Doporučuje / nedoporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření dodatku č.2 o nájmu bytu 4+1 standardní kvality č.3 (ev.č. 2) na adrese … … … … na dobu určitou do 31.7.2019, s platností a účinností od data podpisu, za nájemné ve výši 120,68 Kč/m2/měs. na základě podané žádosti …