5. Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu bytu a návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu

23/04/2018
Zasedání konané dne 5. 4. 2018 jako řádné
číslo usnesení 6/5/2018
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu bytu a návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu

Předkládám k projednání návrh na uzavření dohody o skončení nájmu bytu a návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu
Komise bytová

Bere na vědomí:

  1. pronajmutí volného opraveného bytu č.3 (ev.č.5) na adrese … nájemci obecního bytu výměnou za stávající byt č.6 (ev.č.1) na adrese … z důvodu opravy volného bytu nad bytem nájemce

Doporučuje / nedoporučuje:

  1. uzavření Dohody o skončení nájmu bytu 1+kk č.6 (ev.č.1) v 1.NP domu na adrese … , s  … , ke dni 30.4.2018, dle schváleného vzoru

  2. uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+kk, standardní kvality, č.3 (ev.č.5) v 1.NP domu na adrese … , s … , bytem na adrese … , k.ú. Košíře, na dobu neurčitou, s platností a účinností od 1.5.2018, za nájemné ve výši 120,68 Kč/m2/měs.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě