4. Návrh na využití volného bytu

Zasedání konané dne 5. 4. 2018 jako řádné
číslo usnesení 6/4/2018
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Návrh na využití volného bytu

Komise bytová

Bere na vědomí:

  1. využití volného bytu č. 9 (ev.č. 13) o velikosti 2+1, v 5.NP v domě na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, na pronájem služebního bytu pro zaměstnance ÚMČ Praha 5