6. Různé

Zasedání konané dne 22. 3. 2018 jako řádné
číslo usnesení 5/6/2018
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Různé

Komise bytová