5. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

Zasedání konané dne 22. 3. 2018 jako řádné
číslo usnesení 5/5/2018
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

Komise bytová

Nepřijala návrh usnesení:

 1. odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům bytů (vše v aktuální výši):

  1) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.1.2018), dluh z úroku z prodlení … Kč (k 31.1.2018), dluh z nákladů řízení … Kč

  2) … , dříve bytem … , dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.1.2018)

  3) … , dříve bytem … , dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z úroku z prodlení … Kč (k 31.1.2018), dluh z nákladů řízení … Kč

  4) … , dříve bytem … , dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.1.2018)

  5) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.1.2018), dluh z nákladů řízení … Kč

  6) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.1.2018), dluh z nákladů řízení … Kč

  7) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.1.2018), dluh z nákladů řízení  … Kč

  8) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.1.2018), dluh z nákladů řízení  … Kč

  9) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.1.2018), dluh z nákladů řízení  … Kč

  10) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.1.2018)

  11) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.1.2018), dluh z nákladů řízení  … Kč

  12) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.1.2018), dluh z nákladů řízení  … Kč

  13) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč (k 31.1.2018), dluh z úroku z prodlení … Kč (k 31.1.2018), dluh z nákladů řízení  … Kč

  14) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.1.2018)

  15) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.1.2018)

  16) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.1.2018)

  17) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.1.2018), dluh z nákladů řízení  … Kč

  18) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.1.2018), dluh z nákladů řízení  … Kč

  19) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.1.2018)

  20) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.1.2018), dluh z nákladů řízení  … Kč

Usnesení bylo schváleno … hlasy