3. Schválení zápisu ze 4. zasedání Komise bytové

Zasedání konané dne 22. 3. 2018 jako řádné
číslo usnesení 5/3/2018
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Schválení zápisu ze 4. zasedání Komise bytové

Komise bytová

Nepřijala návrh usnesení:

  1. zápis ze 4. zasedání Komise bytové

Usnesení bylo schváleno … hlasy