2. Volba ověřovatele zápisu 5. zasedání Komise bytové

Zasedání konané dne 22. 3. 2018 jako řádné
číslo usnesení 5/2/2018
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Volba ověřovatele zápisu 5. zasedání Komise bytové

Komise bytová

Nepřijala návrh usnesení:

  1. zapisovatelkou zápisu

Usnesení bylo schváleno … hlasy