4. Žádost o zřízení společného nájmu k bytu

12/03/2018
Zasedání konané dne 8. 3. 2018 jako řádné
číslo usnesení 4/4/2018
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádost o zřízení společného nájmu k bytu

Předkládám k projednání žádost o zřízení společného nájmu k bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření smlouvy o nájmu bytu 3+1 standardní kvality č. 16 (ev.č. 15) na adrese  … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s  … (syn), na dobu neurčitou, s platností a účinností od data podpisu, za nájemné ve výši 120,68 Kč/m2/měs. na základě podané žádosti  …

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě