4. Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství

12/03/2018
Zasedání konané dne 8. 3. 2018 jako řádné
číslo usnesení 4/4/2018
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství

Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření splátkové dohody na pohledávku vůči MČ Praha 5 za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedenými nájemci:

    … ,  … , dluh na nájemném:  … (k 12.2.2018), dluh na příslušenství: … (k 12.2.2018)

Doporučuje:

  1. podmínečné prominutí 50 % příslušenství za podmínky řádného plnění splátkové dohody  …

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě