7. Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu bytu a návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu

17/01/2018
Zasedání konané dne 11. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/7/2018
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu bytu a návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu

Předkládám k projednání návrh na uzavření dohody o skončení nájmu bytu a návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu
Komise bytová

Bere na vědomí:

  1. pronajmutí volného opraveného bytu č. 14 (ev. č. 14) na adrese  … , Praha 5, k. ú. Smíchov nájemci obecního bytu výměnou za stávající byt z důvodu rekonstrukce domu v majetku MČ Praha 5 za účelem vybudování domu pro seniory – Hlubočepská 2/33

Doporučuje:

  1. uzavření Dohody o skončení nájmu bytu 1+1 č. 6 (ev.č. 6) ve 2. NP domu na adrese  … , Praha 5, k. ú. Hlubočepy, s  … , ke dni 14.2.2018, dle schváleného vzoru

  2. uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+1, standardní kvality, č. 14 (ev. č. 14) ve 3. NP domu na adrese  … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu neurčitou, s platností a účinností od 15.2.2018, za nájemné ve výši 120,68 Kč/m2/měs.

  3. uhrazení nákladů na stěhování

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě