9. Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ust. § 2291 zák. 89/2012 Sb.

19/12/2017
Zasedání konané dne 14. 12. 2017 jako řádné
číslo usnesení 23/9/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ust. § 2291 zák. 89/2012 Sb.

Předkládám k projednání návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ust. § 2291 zák. 89/2012 Sb.
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit podání výpovědi z nájmu bytu 1+1 na adrese  … , Praha 5, k. ú. Smíchov, … , bytem … , z důvodu porušení povinností nájemce zvlášť závažným způsobem (nehrazení nájemného přesahující výši tří měsíců) vč. případných dalších právních kroků vedoucích k ukončení nájemního vztahu

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě