7. Žádost o slevu z nájemného

19/12/2017
Zasedání konané dne 14. 12. 2017 jako řádné
číslo usnesení 23/7/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádost o slevu z nájemného

Předkládám k projednání žádost o poskytnutí slevy z nájemného
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. RMČ schválit žádost … , bytem na adrese … , Praha 5, k. ú. Malá Strana  na poskytnutí slevy na nájemném ve výši 50 % po celou domu rekonstrukce domu

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě