5. Dohoda o narovnání s nájemcem bytu

19/12/2017
Zasedání konané dne 14. 12. 2017 jako řádné
číslo usnesení 23/5/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Dohoda o narovnání s nájemcem bytu

Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit dohodu o narovnání sporného poplatku z prodlení s nájemcem bytu na adrese … , Praha – 5, … ,  podle přiloženého návrhu dohody.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě