4. Žádost o prominutí příslušenství pohledávek nájemci bytu nad 100 tis. Kč

19/12/2017
Zasedání konané dne 14. 12. 2017 jako řádné
číslo usnesení 23/4/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádost o prominutí příslušenství pohledávek nájemci bytu nad 100 tis. Kč

Žádost o prominutí příslušenství pohledávek nájemci bytu nad 100 tis. Kč z důvodu povolení oddlužení
Komise bytová

Doporučuje:

  1. prominutí příslušenství v aktuální výši (100 %) podle Zásad ZMČ č.usn. 15/20/2016 odst. II bod 7) / Zásad ZMČ č.usn. 15/20/2016 odst. II bod 2) dlužnici … , dříve bytem … : dluh z nájemného a služeb 159.111 Kč (k 13.6.2017), dluh z úroku z prodlení 88.089 Kč (k 13.6.2017), dluh z poplatku z prodlení 981.414 Kč (k 13.6.2017), dluh z nákladů řízení 82.347,15 Kč.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě