7. Návrh na využití volných bytů

19/12/2017
Zasedání konané dne 30. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 22/7/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Návrh na využití volných bytů

Komise bytová

Bere na vědomí:

  1. využití volného bytu č. 12 (ev. č. 12) o velikosti 1+1, ve 3. NP v domě na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, na pronájem služebního bytu pro zaměstnance ÚMČ Praha 5

Schvaluje:

  1. předání volného bytu č.18 (ev. č. 2) na adrese … … Komisi sociální a zdravotní vybranému žadateli z evidence žadatelů o pronájem bytu ze sociálních důvodů/pro seniory 

  2. předání volného bytu č.16 (ev.č. 25) na adrese … … Komisi sociální a zdravotní vybranému žadateli z evidence žadatelů o pronájem bytu ze sociálních důvodů/pro seniory 

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě