6. Žádost o vyřazení sklepa z nájemní smlouvy

19/12/2017
Zasedání konané dne 30. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 22/6/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádost o vyřazení sklepa z nájemní smlouvy

Předkládám k projednání žádost o vyřazení sklepa z nájemní smlouvy
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu 1+kk standardní kvality na adrese  … , Praha 5, k. ú. Košíře, s  … , bytem na uvedené adrese, kterým dojde k vyřazení sklepa z nájemní smlouvy, s platností od data podpisu a s účinností od 1.5.2016 za nájemné ve výši 120,84 Kč/m2/měs.

Doporučuje:

  1. RMČ schválit provedení finančního vyrovnání s  … za neužívání sklepa

Vyzývá:

  1. odbor bytů a privatizace, aby učinil dotaz na Centře, a. s., z jakého důvodu bylo účtováno užívání sklepa … , který jej nemohl užívat

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě