7. Návrh na využití volných bytů

Zasedání konané dne 16. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 21/7/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Návrh na využití volných bytů

Předkládám k projednání návrh na využití volných bytů
Komise bytová

Bere na vědomí:

  1. nabídku volných bytů (viz příloha tohoto materiálu) personálnímu oddělení ÚMČ Praha 5 v rámci náboru pracovníků, zejména odboru Stavební úřad a následně při neobsazení do konce roku nabídnout jiným preferovaným profesím

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy