6. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

21/11/2017
Zasedání konané dne 16. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 21/6/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

Předkládám k projednání žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 2+1 standardní kvality na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2019 s platností od data podpisu a s účinností od 1.1.2018 za nájemné ve výši 120,68 Kč/m2/měs.

  2. RMČ schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 1+1 standardní kvality na adrese … … snická 1155/8, Praha 5, k. ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 14.1.2020 s platností od data podpisu a s účinností od 15.1.2018 za nájemné ve výši 120,68 Kč/m2/měs.

  3. RMČ schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 2+1 standardní kvality na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2019 s platností od data podpisu a s účinností od 1.1.2018 za nájemné ve výši 120,84 Kč/m2/měs.

  4. RMČ schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 0+1 standardní kvality na adrese … … á 442/209, Praha 5, k. ú. Košíře, s pí  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.1.2019 s platností od data podpisu a s účinností od 1.2.2018 za nájemné ve výši 120,68 Kč/m2/měs.

  5. RMČ schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 1+kk standardní kvality na adrese … … , Praha 5, k. ú. Košíře, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 28.2.2019 s platností od data podpisu a s účinností od 20.2.2018 za nájemné ve výši 120,68 Kč/m2/měs.

  6. RMČ schválit uzavření smlouvy o nájmu bytu 1+kk standardní kvality na adrese … , Praha 5, k. ú. Košíře, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30.11.2019 s platností od data podpisu a s účinností od 1.12.2017 za nájemné ve výši 120,68 Kč/m2/měs.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě