4. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

Zasedání konané dne 16. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 21/4/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

Komise bytová

Doporučuje RMČ:

 1. odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům bytů (vše v aktuální výši):

  1) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč (k 31.10.2017), dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.10.2017), dluh z nákladů řízení … Kč

  2) … , dříve bytem … , dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.10.2017), dluh z nákladů řízení … Kč

  3) … , dříve bytem … , dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z úroku z prodlení … Kč (k 30.11.2016), dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 30.11.2016), dluh z nákladů řízení … Kč

  4) … , dříve bytem … , dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z úroku z prodlení … Kč (k 30.9.2017), dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 30.9.2017), dluh z nákladů řízení … Kč

  5) … , Stř. 92, Praha – 5: pohledávka z titulu dluhu na nájemném a službách … Kč

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy