3. Schválení zápisu z 16. zasedání Komise bytové

Zasedání konané dne 16. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 21/3/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Schválení zápisu z 16. zasedání Komise bytové

Komise bytová

Schvaluje:

  1. zápis z 16. zasedání Komise bytové

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy