1. Návrh programu 17. zasedání Komise bytové

Zasedání konané dne 16. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 21/1/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Návrh programu 17. zasedání Komise bytové

Komise bytová

Schvaluje:

  1. program 17. zasedání Komise bytové – doplněn o bod 7

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy