6. Žádost o zřízení společného nájmu k bytu

07/11/2017
Zasedání konané dne 2. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 16/6/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádost o zřízení společného nájmu k bytu

Předkládám k projednání žádost o zřízení společného nájmu k bytu
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu 2+1 standardní kvality č. 19 (ev. č. 18) na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s  … (syn a snacha), na dobu neurčitou, s platností a účinností od data podpisu, za nájemné ve výši 120,68 Kč/m2/měs. na základě podané žádosti …

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě