7. Různé

Zasedání konané dne 19. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 15/7/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Různé

Komise bytová

Bere na vědomí:

  1. termín příštího zasedání, které se uskuteční 2. listopadu 2017 od 14.00 hod.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy