6. Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu, uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství

24/10/2017
Zasedání konané dne 19. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 15/6/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu, uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství

Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+kk standardní kvality na adrese … , Praha 5, k. ú. Košíře, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.3.2018 s platností od data podpisu a s účinností od 1.10.2017 za nájemné ve výši 120,68 Kč/m2/měs.

Doporučuje:

  1. schválit uzavření splátkové dohody na pohledávku vůči MČ Praha 5 za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedeným nájemcem:

    … , … , dluh na nájemném: … (k 30.9.2017), dluh na příslušenství: … (k 2.10.2017)

Nedoporučuje:

  1. prominutí příslušenství pohledávky paní …

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě