5. Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu a odpuštění úhrady nájemného za dobu užívání bytu

24/10/2017
Zasedání konané dne 19. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 15/5/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu a odpuštění úhrady nájemného za dobu užívání bytu

Předkládám k projednání návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu a odpuštění úhrady nájemného za dobu užívání bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření Dohody o skončení nájmu bytu č. 12 (ev.č. 12) ve 3. NP domu na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, se  … , ke dni 31.10.2017, dle schváleného vzoru

  2. RMČ schválit odpuštění úhrady nájemného za dobu užívání bytu č. 12 (ev.č. 12) ve 3. NP domu na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, … z finančních důvodů

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě