1. Návrh programu 15. zasedání Komise bytové

Zasedání konané dne 19. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 15/1/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Návrh programu 15. zasedání Komise bytové

Komise bytová

Schvaluje:

  1. program 15. zasedání Komise bytové

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy