6. Různé

Zasedání konané dne 21. 9. 2017 jako řádné
číslo usnesení 14/6/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Různé

Komise bytová

Bere na vědomí:

  1. dopis od Jaroslava Legy, bytem Vrchlického 40/9, Praha 5 – Košíře, kterým žádá o návštěvu členů komise a pana starosty z důvodu neutěšené bytové situace.

    Odpoví písemně J. Endal.

    Příští zasedání komise se bude konat 19. 10. 2017.

Usnesení bylo schváleno … hlasy