5. Žádosti o zřízení společného nájmu k bytu

Zasedání konané dne 21. 9. 2017 jako řádné
číslo usnesení 14/5/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádosti o zřízení společného nájmu k bytu

Předkládám k projednání žádost o zřízení společného nájmu k bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 2+1 standardní kvality č. 9 (ev.č. 13) na adrese Musílkova … , Praha 5, k. ú. Košíře, s  …  (dcera), na dobu určitou do 31.7.2019, s platností a účinností od data podpisu, za nájemné ve výši 120,68 Kč/m2/měs. na základě podané žádosti  …

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy