4. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

Zasedání konané dne 21. 9. 2017 jako řádné
číslo usnesení 14/4/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

Předkládám k projednání žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu 1+1 na adrese  … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.10.2019 s platností od data podpisu a s účinností od 1.11.2017 za nájemné ve výši 103,44 Kč/m2/měs.

  2. RMČ schválit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k. ú. Košíře, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 19.12.2019 s platností od data podpisu a s účinností od 20.12.2017 za nájemné ve výši 120,68 Kč/m2/měs.

  3. RMČ schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k. ú. Košíře, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2020 s platností od data podpisu a s účinností od 2.1.2018 za nájemné ve výši 120,68 Kč/m2/měs.

  4. RMČ schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 1+0 na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2019 s platností od data podpisu a s účinností od 2.1.2018 za nájemné ve výši 120,68 Kč/m2/měs.

  5. RMČ schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, se … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 14.12.2019 s platností od data podpisu a s účinností od 15.12.2017 za nájemné ve výši 120,84 Kč/m2/měs.

  6. RMČ schválit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 14.12.2019 s platností od data podpisu a s účinností od 15.12.2017 za nájemné ve výši 120,84 Kč/m2/měs.

  7. RMČ schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 21.12.2018 s platností od data podpisu a s účinností od 22.12.2017 za nájemné ve výši 120,68 Kč/m2/měs.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy