3. Schválení zápisu z 13. zasedání Komise bytové

Zasedání konané dne 21. 9. 2017 jako řádné
číslo usnesení 14/3/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Schválení zápisu z 13. zasedání Komise bytové

Komise bytová

Schvaluje:

  1. zápis z 13. zasedání Komise bytové

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy