2. Volba ověřovatele zápisu z 14. zasedání Komise bytové

Zasedání konané dne 21. 9. 2017 jako řádné
číslo usnesení 14/2/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Volba ověřovatele zápisu z 14. zasedání Komise bytové

Komise bytová

Volí:

  1. ověřovatelkou zápisu Bc. Bohdanu Milatovou

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy