1. Návrh programu 14. zasedání Komise bytové

Zasedání konané dne 21. 9. 2017 jako řádné
číslo usnesení 14/1/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Návrh programu 14. zasedání Komise bytové

Komise bytová

Schvaluje:

  1. program 14. zasedání Komise bytové

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy