8. Různé

23/06/2017
Zasedání konané dne 22. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 10/8/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Různé

Komise bytová

Bere na vědomí:

  1. Informaci od Mgr. M. Justové a Ing. M. Křepinského o paní Šomové

Schvaluje:

  1. termíny zasedání Komise bytové v II. pololetí 2017:

    20. 7., 10. 8., 7. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10., 2. 11., 16. 11.,   30. 11., 14. 12.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě