6. Žádost o přechod nájmu bytu

23/06/2017
Zasedání konané dne 22. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 10/6/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádost o přechod nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o přechod nájmu bytu
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 3+1, standardní kvality na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou 2 roky do 26.2.2019 s platností ode dne podpisu a s účinností od 27.2.2017 za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs. na základě žádosti … o přechod nájmu bytu po zemřelé babičce …

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě