5. Žádost o zřízení společného nájmu k bytu

23/06/2017
Zasedání konané dne 22. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 10/5/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádost o zřízení společného nájmu k bytu

Předkládám k projednání žádost o zřízení společného nájmu k bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+1 č. 15 (ev.č. 13) na adrese  … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s  … a  … (vnuk), na dobu neurčitou, s platností a účinností od data podpisu, za nájemné ve výši 120,68 Kč/m2/měs. na základě podané žádosti  …

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě