4. Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč

09/06/2017
Zasedání konané dne 8. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 9/4/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč

Komise bytová

Doporučuje:

 1. odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům bytů (vše v aktuální výši):

  1) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb  … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 28.2.2017), dluh z nákladů řízení … Kč

  2) … , dříve bytem … , dluh z nájemného a služeb  … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 28.2.2017)

  3) … , dříve bytem … , dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 4.1.2017)

  4) … , bytem … , dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.10.2016)

  5) … , dříve bytem … , dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 28.2.2017), dluh z nákladů řízení … Kč

  6) … , dříve bytem … , dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 30.4.2017), dluh z nákladů řízení … Kč

  7) … , bytem … , dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 21.12.2016)

  8) … , dříve bytem … , dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z úroku z prodlení … Kč (k 22.5.2017)

  9) … , dříve bytem … , dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z úroku z prodlení … Kč (k 28.2.2017), dluh z nákladů řízení … Kč

  10) … , dříve bytem … , dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z úroku z prodlení … Kč (k 28.2.2017)

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě