3. Schválení zápisu ze 7. zasedání Komise bytové

09/06/2017
Zasedání konané dne 8. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 9/3/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Schválení zápisu ze 7. zasedání Komise bytové

Komise bytová

Schvaluje:

  1. zápis ze 7. zasedání Komise bytové (8. zasedání nebylo usnášeníschopné)

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě