11. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

09/06/2017
Zasedání konané dne 8. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 9/11/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

Předkládám k projednání žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Komise bytová

Odkládá:

  1. na příští zasedání komise projednání žádosti o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k. ú. Košíře, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 11.5.2018 s platností od data podpisu a s účinností od 12.5.2017 za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs.

    OBP požádá OSO a OSPOD o vyjádření k sociální situaci rodiny

    Hlasování: 6/0/0

Doporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k. ú. Košíře, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30.6.2018 s platností od data podpisu a s účinností od 1.7.2017 za nájemné ve výši 120,68 Kč/m2/měs. za předpokladu uhrazení veškerých pohledávek vůči MČ Praha 5 do 30. 6. 2017

    Hlasování: 5/0/1

Usnesení bylo schváleno … hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě