7. Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu

12/05/2017
Zasedání konané dne 11. 5. 2017 jako řádné
číslo usnesení 7/7/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva

Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu

Předkládám k projednání návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření Dohody o skončení nájmu bytu č. 16 (ev.č. 15) ve 4. NP domu na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s  … , ke dni 31.5.2017, dle schváleného vzoru

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě