4. Žádost o změnu jména nájemce

12/05/2017
Zasedání konané dne 11. 5. 2017 jako řádné
číslo usnesení 7/4/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o změnu jména nájemce

Předkládám k projednání žádost o změnu jména nájemce
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 0+1 na adrese … … , Praha 5, k. ú. Smíchov s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu neurčitou s platností a účinností od data podpisu na základě oznámení o změně jména nájemce z důvodu sňatku nájemkyně

  2. RMČ schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 4+1 na adrese … … , Praha 5, k. ú. Smíchov s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu neurčitou s platností a účinností od data podpisu na základě oznámení o změně jména nájemce z důvodu úmrtí manžela

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě