7. Žádost o přechod nájmu bytu

20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 5/7/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o přechod nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 3+1, standardní kvality na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou 2 roky do 24.1.2019 s platností ode dne podpisu a s účinností od 25.1.2017 za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs. vč. smlouvy o rozhodčím řízení na základě žádosti … o přechod nájmu bytu po zemřelé matce …

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě